Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Nano impregnace na dřevo » Wood Protect 5L kan. nátěr na dřevo


        

Wood Protect 5L kan. nátěr na dřevo

skladem

 

Skladem: 22,00 ks
EAN kód: 8594205480733
cena bez DPH: 3 900,00 Kč
cena s DPH (21 %):
4 719,00 Kč

do košíku:
  ks  

Wood Protect - nano nátěr na dřevo

Vysoce  účinná  hydrofobní a olejofobní nano impregnace na přírodní savé dřevo - konečná povrchová úprava. Na povrchu dřeva vytváří transparentní nanovrstvu, která   odpuzuje  vodu, oleje  a  špínu,  chrání před vznikem plísní a mechů. Vykazuje  vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům - UV záření, mrazu, kyselým  deštům.  Odolává  posypovým solím  i  exhalacím. Nátěr  je  vhodný především do exteriéru, lze ale použít i v interiéru. Zachovává přírodní   vzhled   dřeva,   zvýrazňuje   barvy.

Na rozdíl od běžných nátěrových systémů nevytváří vrstvu na povrchu dřeva, ale stává se součástí struktury dřeva. Tímto je zabráněno loupání nátěru, po skončení životnost není nutné opalování nebo broušení starého nátěru. Životnost cca 5 let.

Nátěr je vhodný jak na měkká, tak i na tvrdá dřeva, včetně dubu, teaku apod. Aplikace nátěrem, válečkem, popř. nástřikem.

Lze použít jako jediný nátěrový systém, a nebo jej lze použít na zvýšení odolnosti a životnosti stávajících nátěrových systémů na dřevěné povrchy. Lze použít i na povrch ošetřený oleji nebo vosky.

 

Návod k použití: 
Aplikujte při teplotě +5 až +30°C  
Neředit, nemíchat, před použitím protřepat. Povrch musí být savý, suchý, čistý. Přípravek aplikujte nátěrem nebo válečkem, (popř.nástřikem) v tenké, souvislé vrstvě do navlhčení (zalesknutí) povrchu. Pro zesílení účinku lze nanést druhou vrstvu. Po zaschnutí je nutné následujících 12 hodin ochránit nátěr před vodou a teplotou pod +5°C. Ošetřený povrch lze lehce čistit vodou 
Spotřeba: cca 50 ml na 1m2 na 1 vrstvu podle druhu dřeva a povrchového opracování. 

 

Standardní věty o nebezpečnosti: 
H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P280 Používejte obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/ písek/ oxid uhličitý. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené  obcí. Úplně vyprázdněné  nádoby odložte  do tříděného  odpadu.  EUH208 Obsahuje (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate. Může vyvolat alergickou reakci. 
Skladování: Při teplotě +5 až +30°C. 
Udržujte obal dobře uzavřený. Skladujte z dosahu potravin. Chraňte před mrazem, 
sluncem a přehřátím. Skladovatelnost: min. 12 měsíců od data uvedeného na 
obalu. 
Upozornění: Přípravek před použitím vždy vyzkoušejte na malém skrytém 
místě. Uvedené informace nemohou být považovány za záruku vhodnosti výrobku pro danou aplikaci. 

Signální slovo: Nebezpečí  

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.