Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Nano impregnace na dřevo » Wood Protect 500ml nano lak na dřevo


        

Wood Protect 500ml nano lak na dřevo

novinka

skladem

 

Skladem: 76,00 ks
EAN kód: 8594205480726
cena bez DPH: 435,00 Kč
cena s DPH (21 %):
526,35 Kč

do košíku:
  ks  

Wood Protect - nanolak na dřevo

 Wood Protect je nano nátěr - nano lak na dřevěné povrchy. Je určen jak na přímé použití přímo na dřevěný povrch jako jediný nátěr, nebo jej lze také použít na ochranu dřeva které již bylo natřeno jiným nátěrovým systémem, a to i na dřevo ošetřené oleji nebo vosky.

Na povrchu dřeva vytváří hydrofobní a olejofobní ochranu, zvyrazňuje a zpmavuje barvu a strukturu dřeva. Při použití jako dodatečná ochrana na lazury, oleje a vosky již povrch opticky nemění.

Spotřeba je zavislá na povrchové upravě dřeva, obvykle se pohybuje okolo 60ml na m/2, tj. vydatnost cca 15 m/2 z jednoho litru.

Odolnost provedeného nátěru je cca 5 let. Po této době je možné obnovit nátěr stejným postupem jako při první aplikaci.

Vyhodou nátěru Wood Protect je že na povrchu nevytváří vrstvu která by se mohla po čase začít oddělovat, loupat a praskat, takže při následné renovaci není třeba opalovat nebo obrušovat původní vrstvy.

Aplikace se provádí nátěrem, válečkem, je možno i použít nástřik.

Standardní věty o nebezpečnosti: 
H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P280 Používejte obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/ písek/ oxid uhličitý. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené  obcí. Úplně vyprázdněné  nádoby odložte  do tříděného  odpadu.  EUH208 Obsahuje (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate. Může vyvolat alergickou reakci. 
Skladování: Při teplotě +5 až +30°C. 
Udržujte obal dobře uzavřený. Skladujte z dosahu potravin. Chraňte před mrazem, 
sluncem a přehřátím. Skladovatelnost: min. 12 měsíců od data uvedeného na 
obalu. 
Upozornění: Přípravek před použitím vždy vyzkoušejte na malém skrytém 
místě. Uvedené informace nemohou být považovány za záruku vhodnosti výrobku pro danou aplikaci. 

Signální slovo: Nebezpečí  

 

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.