Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Nano impregnace skla a glazur » Nano ošetření na koupelny a sprchové kouty - NANO BATH 25ml


        

Nano ošetření na koupelny a sprchové kouty - NANO BATH 25ml

skladem

 

Skladem: 65,00 ks
Dostupnost: skladem
EAN kód: 8594205480276
Nelze uplatnit slevový kupón
cena bez DPH: 223,14 Kč
cena s DPH (21 %):
270,00 Kč

do košíku:
  ks  

Ošetření koupelny - skla, sanitární keramiky, sprchového boxu, nerezových baterií a úchytek - Nano-Bath

 

Ochranný prostředek na sklo a glazovanou keramiku je hydrofobní prostředek proti vodě a špíně na bázi nanotechnologií 
s ochranným efektem, založeným na principu lotosového efektu, kde dochází k odvalování kuliček vody po povrchu samospádem nebo prouděním vzduchu. Perličky kapaliny se snadno skutálí 
po povrchu a odeberou s sebou částice nečistot, které tam předtím ulpěly.

funkce vrstvy až 5 let dle aplikace

Optimální ochranný efekt je dosažen po 24 hodinách.

Samočistící vodoodpudivá úprava skla a glazované keramiky
Nanotechnologický přípravek Nano-Bath vytváří na povrchu neviditelnou nanovrstvu, která 
odpuzuje nečistoty. Kapky vody na sebe nabalují špínu a povrch zůstává čistý. Zvyšuje odolnost proti rozbití. Účinnost až 5 let.
Návod k použití: Povrch musí být  před aplikací suchý  a čistý. Lze aplikovat  jen při  teplotě povrchu 
i okolí od +15°C do +30°C ! Pracujte ve větraných  prostorách.   
Vyjměte lahvičku s modrým uzávěrem a protřepejte. Nastříkejte na povrch v množství cca 15ml/m2. Modrou textilií rozetřete důkladně po celé ploše 
a rozleštěte. Nechte 20 minut působit ! Doleštěte případné nedostatky. 
Stejným způsobem aplikujte přípravek s červeným uzávěrem červenou textilií! Vyleštěte do vysokého lesku.

Poté nechte 24 hodin v suchu a při aplikační teplotě formovat ochrannou nanovrstvu. Nezaměňujte textilie! Při snížení účinku odmastit lihovým neabrazivním čističem.

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické/ ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte tříštěný vodní proud. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P235 Uchovávejte v chladu. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.  Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.                                                              Signální slovo: Nebezpečí

 

NanoClean - Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické/ ventilační/ osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické  elektřiny. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte tříštěný vodní proud. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P235 Uchovávejte v chladu. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu. Signální slovo: Varování

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nový domov
Alena Pešková
10.12.2019 05:11
img
Re: Nový domov
Majitel obchodu
16.12.2019 11:27
Sprchový kout
Eva Benešová
26.03.2018 19:25
img
Re: Sprchový kout
Majitel obchodu
14.05.2018 09:56
spáry v koupelně
Markéta
01.12.2017 15:14
img
Re: spáry v koupelně
Majitel obchodu
09.02.2018 09:08