Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Nano impregnace na beton » Impregnační nátěr na beton a fasády BTProtect 500ml


        

Impregnační nátěr na beton a fasády BTProtect 500ml

skladem

 

Skladem: 99,00 ks
Dostupnost: skladem
EAN kód: 8594205480764
Nelze uplatnit slevový kupón
cena bez DPH: 440,00 Kč
cena s DPH (21 %):
532,40 Kč

do košíku:
  ks  

Impregnační nátěr na beton BTProtect

je nanotechnologická hydrofobní a olejofobní úprava betonu, minerálních stavebních savých a méně savých povrchů, střešních krytin z betonu, umělého kamene. Výborně proniká do ošetřeného povrchu. Toho se využívá u různých druhů umělého kamene na bázi betonu. Další obvyklé využití je na vysoce pálené keramické výrobky - klinkery.

Vhodná na probarvené betony a omítky.

Ošetřený povrch musí být čistý, bez prachu, vyzrálý. Povrch nesmí být zasolen.

Návod k použití:

Barva: Průhledný, bezbarvý.

Míchání: Není nutné, použijte přímo z originálního balení. Před použitím protřepte.

Spotřeba: Cca 60 až 150 ml/m2
Příprava povrchu: Povrch musí být suchý, zbaven prachu a nečistot.
Aplikace: NANOBALA BTProtect je třeba nanést namáčením, nátěrem nebo postřikem. Povrch musí být impregnací pokryt do zavlhčení podkladu, tak aby impregnace zbytečně nestékala.

Teplota při aplikaci: +5°C až +25°C
Formování vrstvy: Nastane při pokojové teplotě během 24 hodin, při dostatečné ventilaci.
Obnovení a znovu natření: V případě sníženého efektu impregnace může být NANOBALA BTProtect jednoduše aplikována znovu.
Základní složení: rozpouštědlová směs  se speciálními nanopřísadami.

Neobsahuje žádné vosky, silikony nebo akrylátové složky
Funkčnost hydrofobizace
povrchu až 8 let

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými 
povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P280 Používejte obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. 
Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/ písek/ oxid uhličitý. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu. 
Skladování: Při teplotě+5 až +30°C. Udržujte obal dobře uzavřený. Skladujte z dosahu potravin. Chraňte před mrazem, sluncem a přehřátím. Skladovatelnost: min. 12 měsíců od data uvedeného na obalu. 
Upozornění: Přípravek před použitím vždy vyzkoušejte na malém skrytém místě. Uvedené informace nemohou být považovány za záruku vhodnosti výrobku pro danou aplikaci.   

Signální slovo: Nebezpečí

 

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.