Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Nano impregnace kamene » impregnace na kámen - BWTProtect 5L nanotechnologie na ošetření kamene


        

impregnace na kámen - BWTProtect 5L nanotechnologie na ošetření kamene

skladem

 

Skladem: 26,00 ks
Dostupnost: skladem
EAN kód: 8594205480757
Nelze uplatnit slevový kupón
cena bez DPH: 3 900,00 Kč
cena s DPH (21 %):
4 719,00 Kč

do košíku:
  ks  

Hydrofobní a olejofobní  impregnace kamene

na bázi rozpouštědla s obsahem nano částic. Je určena k trvalému, voděvzdornému i olejovzdornému ošetření méně savého přírodního kamene - břidlice, čediče,mramoru, žuly, ruly, opuky, onyxu, porfyru aj. a k vyvolání odpudivého efektu vůči nečistotám.

Impregnace kamene BWTProtect mírně zvýrazňuje strukturubarevnost ošetřeného materiálu. Po uschnutí je nelepivá, nevytváří povlak. Není vhodná na opalovaný (zoxidovaný) kámen.

 

Návod k použití: Před použitím protřepejte. Použijte přípravek přímo z originálního  balení. Povrch musí být suchý, čistý a zbaven prachu. Přípravek  může být  nanášen nátěrem nebo nástřikem. Nanášejte do navlhčení povrchu. Při nedostatečném účinku naneste druhou vrstvu (mokré do mokrého). Aplikujte při teplotách +5°C až +25°C.
Podklad by měl schnout při teplotě +5°C až +25°C. Ošetřený povrch lze lehce čistit vodou.
Spotřeba: 60-150ml/m2 dle nasákavosti.

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P280 Používejte obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/ písek/ oxid uhličitý. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu. 

Skladování: Při teplotě +5 až +30°C. Udržujte obal dobře uzavřený. Skladujte z dosahu 
potravin. Chraňte před mrazem, sluncem a přehřátím. Skladovatelnost: min. 12 měsíců od data uvedeného na obalu. Upozornění: Přípravek před použitím vždy vyzkoušejte na malém skrytém místě. Uvedené informace nemohou být považovány za záruku vhodnosti výrobku pro danou aplikaci.   

Signální slovo: Nebezpečí

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.