Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Nano impregnace kamene » nano impregnace na kámen - BWTProtect 1L - na málo savé kameny


        

nano impregnace na kámen - BWTProtect 1L - na málo savé kameny

skladem

 

Skladem: 84,00 ks
Dostupnost: skladem
EAN kód: 8594205480016
Nelze uplatnit slevový kupón
cena bez DPH: 840,00 Kč
cena s DPH (21 %):
1 016,40 Kč

do košíku:
  ks  

Nano impregnace na kámen

Nano impregnace přírodního kamene je trvalý, vysoce účinný ochranný systém

na minerální povrchy  na bázi  rozpouštědel.  Lze jej použít na ochranu přírodníhoumělého kamene, neglazované  keramikybetonu apod. Na povrchu tvoří transparentní ultratenkou nano-vrstvu, která velmi účinně
odpuzuje vodu a nečistoty.  Zvýrazňuje  strukturu  minerálních povrchů.  Vhodný zejména 
na svislé plochy (stěny, ploty), které  chrání  před  odstřikující vodou a znečištěním.

Návod k použití: Před použitím protřepejte. Použijte přípravek přímo z originálního  balení. Povrch musí být suchý, čistý a zbaven prachu. Přípravek  může být  nanášen nátěrem nebo nástřikem. Nanášejte do navlhčení povrchu. Při nedostatečném účinku naneste druhou vrstvu (mokré do mokrého). Aplikujte při teplotách +5°C až +25°C. 
Podklad by měl schnout při teplotě 5-25°C . Ošetřený povrch lze lehce čistit vodou.
Spotřeba: 60-150ml/m2 dle nasákavosti.

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/ horkými povrchy/ jiskrami/ otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte tříštěný vodní proud. P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje tetrabutanolát zirkoničitý. Může vyvolat alergickou reakci. EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy (ve formě krystalů). Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.Signální slovo: Nebezpečí

balení obsahuje 2 x 500ml BWTProtect EAN 8594205480016

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.